Zebranie

Witam serdecznie w Nowym Roku i życzę wszelkiej pomyślności. Zapraszam wszystkich członków SPKE na zebranie, które nie „wypaliło” w grudniu 2019, z braku akceptacji większości członków stowarzyszenia. Musimy dokonać zmiany Skarbnika , podjąć ważne uchwały dotyczące : – rozbudowy szkoły, – prowadzenia działalności finansowej, – wysokości składek członkowskich. W gronie zarządu, rodziców i przyjaciół ustalono termin zebrania: na czwartek 16.01.2020 r. w budynku przy ul. Jedności: – Pierwszy termin godz. 16:30, – Drugi termin godz. 17:00 ( przy braku kworum w pierwszym terminie ). Po zakończeniu Zebrania jest propozycja Spotkania Noworocznego, poza szkołą, w jakimś wybranym i zarezerwowanym lokalu. Serdecznie zapraszam na Zebranie i na Spotkanie . Proszę o potwierdzenie uczestnictwa.