Składki Członkowskie

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalińskiego Elektronika
75-401 Koszalin, ul. Jedności 9
www.spke.zs9elektronik.pl email: spke@zs9elektronik.pl
mobile: +48 503 905 833; +48 882 066 828
KRS 0000804140 NIP 669-25-54-461 REGON 384375828
L.dz. 03/11/2020/RS Koszalin 16 listopada 2020
Odpis Protokołu z Walnego Zgromadzenia w dniu 16 styczeń 2019r.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszania uchwala
wysokość składek od stycznia 2020 roku:
– uczniowie: 10 zł,
– emeryci: 20 zł,
– osoby pracujące: 50 zł.
Składki są płatne z góry na kolejny rok do 30
stycznia nowego roku.
(w roku 2020 do 15 grudnia )
na konto SPKE podane w stopce dokumentu
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalińskiego Elektronika
Roman Sługocki
mobile: +48 503 905 833

Konto: 43 2530 0008 2033 1068 4428 0001 Z Tobą możemy więcej!!!